17 มิถุนายน 2562 แก้ปัญหาน้ำให้เกษตรกรสุพรรณบุรี

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190617075345360

ศูนย์พันธุ์พืช ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา  พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุธน  และนายนพดล มาตรศรี พร้อมด้วยเกษตรกร 5 ตำบลในอำเภออู่ทอง ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในภาคเกษตร ได้มาดูเรื่องปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำของเกษตรกรในเขตอำเภออู่ทอง เนื่องจากน้ำในคลองมอ. หรือคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง มาไม่ถึงปลายคลองก็คือที่อำเภออู่ทอง จึงได้เชิญเกษตรกรที่เดือดร้อน จำนวน 5 ตำบล ประกอบด้วยตำบลอู่ทอง ตำบลพลับพลาไชย ตำบลบ้านโข้ง ตำบลดอนคา และตำบลหนองโอ่ง มาพูดคุยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้วิธีเอาน้ำจากแม่กลองผ่านเข้ามาทางคลองจระเข้สามพัน และแยกมาที่คลองซอย จากนั้นจะใช้วิธีสูบจากข้างใต้ขึ้นมา เพราะในเมื่อน้ำจากข้างบนลงมาไม่ถึงข้างล่าง เราจึงต้องใช้วิธีสูบน้ำอีกแหล่งหนึ่งโดยสูบดันขึ้นไป แต่การสูบจะต้องหาวิธีขุดลอกคลองซอยทั้งหลาย เพื่อให้รับน้ำได้มากขึ้น จะได้เพิ่มการสูบน้ำให้กับชาวบ้านในการที่จะสูบกลับขึ้นมา ส่วนงบประมาณในการที่จะใช้สูบน้ำครั้งนี้จะมีการของบจากกรมชลประทาน นอกจากนี้ระหว่างทางที่สูบน้ำให้เกษตรกร จะมีการประสานในการที่จะหาวิธีทำเครื่องสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนในการสูบน้ำได้อีก ดังนั้นจะต้องมีการไปดูวิธีการสูบน้ำจากข้างใต้ไปข้างบนจะทำอย่างไร ตนและนายประภัตร รวมทั้งนายนพดล ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุพรรณบุรี ขอยืนยันว่าจะเอาน้ำมาที่อำเภออู่ทอง ให้ได้ขอให้เกษตรวางใจได้